השיטה

אנו מאמינים שמנהיגות היא תכונה מולדת שניתן לפתחה ולהעצימה.

צוות  ELiT מוביל בהצלחה  מאות תהליכי הכשרה ברחבי העולם, על פי שיטה של התאמה אישית, חיבור למקורות ישראל  ומבוסס על חזית הידע והמחקר בתחומי הניהול והמנהיגות.

המנהיג שבך

שלב בסיסי בפיתוח אפקטיבי של מנהיגות הוא איתור הפוטנציאל, העוצמות, הכישורים והסגנון המנהיגותי של כל אחד מהמשתתפים בתהליך.

מכאן ואילך מותאמת תכנית אישית לכל משתתף בהלימה לכישוריו ולסגנונו. כשם שהוא מתוודע למרחב האפקטיבי של יתרונותיו, הוא לומד להכיר את התחומים בהם עדיף שימצא שותפים או עוזרים שיסייעו לו תוך יצירת שתוף פעולה וסינרגיה עימם.

התהליך מוביל את המתאמן למודעות עמוקה עם יתרונותיו ולהשלמה עם חסרונותיו, ומעודד אותו לפעול בתחומי האפקטיביות של יכולותיו,  המבטיחים הצלחה.

גישה זו מגבירה את המוטיבציה ואת רמת המעורבות של המנהיגים בתכנית.

למידה חוויתית

תהליך הלמידה הייחודי מבוסס על התנסות בתרגילים, אירועים וסדנאות,  בהם הופכים הלומדים לחלק מתהליך הלמידה ומעשירים אותו מניסיונם האישי.

חלק משמעותי של הלמידה מתבצע במרחב ובטבע בגישת ה (ODT (outdoor training.

התובנות האישיות והקבוצתיות, העולות מההתנסויות בתרגילים ובאירועים, מומשגות לעקרונות ולמודלים המעוגנים בתיאוריות, מחקרים ולמידה עיונית, הלקוחה מהחזית של הידע בעולם המנהיגות והניהול.

הלמידה מתרחשת בממד ההכרתי-קוגניטיבי, בממד הרגשי-איפקטיבי ,ובממד ההתנסותי.

עיגון במקורות ישראל

הידע והכישורים הנרכשים בתהליך, מועשרים בניסיון ובתובנות הנשאבים ממקורות ישראל מתקופת  התנ"ך ועד ימינו.

אנו מאמינים שמנהיג יהודי צריך לראות את עצמו כחולייה בשרשרת ארוכה שהתחילה בימי אברהם, ונמשכת עד ימינו.

למידה זו מחזקת את הקשר לשורשים, מחזקת את התודעה ומעמיקה את הזהות של המשתתפים בתהליך.

לימוד המקורות מאפשר לכל אחד מהמשתתפים להביע את תפיסתו האישית למורשת היהדות בגישה פלורליסטית.

יישום מודרך

כל משתתף מתנסה בפיתוח מיזם (פרויקט) אישי או צוותי, במהלך ההכשרה, בשיטת .On the Job Training. זהו  למעשה שלב העבודה המעשית או הסטאז'.

תכנון, פיתוח והפעלת המיזם נעשים בהדרכה של מובילי התהליך, תוך משוב מהמנחה ומחבריו בקבוצת ההכשרה.

המשתתף לומד ליישם את הנלמד במיזם בשלבים. בתום כל שלב נעשית בקרה שמאפשרת לו לקבל משוב ולתקן לפני שלעבור לשלב הבא.

לקוחות מספרים